گروه هشت کشور صنعتی توسعه یافته – G8

گروه هشت کشور صنعتی توسعه یافته، معمولاً با عنوان G8 شناخته می‌شود. این گروه شامل هشت کشور پیشرفته و توسعه یافته اقتصادی است که به طور معمول در اوایل تا پایان دهه ۲۰۰۰ با هم دوره‌های سرانجام‌دادن گذرانده‌اند. اعضای اصلی G8 عبارتند از:

  1. آمریکا: ایالات متحده آمریکا
  2. کانادا: کانادا
  3. انگلستان: انگلستان (بریتانیا)
  4. فرانسه: فرانسه
  5. آلمان: آلمان
  6. ایتالیا: ایتالیا
  7. ژاپن: ژاپن
  8. روسیه: از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۴ به نام G8 شناخته شد. پس از انتخاب چمپیونات جهانی فوتبال ۲۰۱۴ در روسیه و کریمه فتیما پوتین به عنوان میزبان کمیته پنج ملته (۵+۱)، کشور روسیه از اعضای G8 موقتاً حذف شد و از آن به بعد به نام G7 شناخته می‌شود.

این گروه در دوره‌های مختلف برای بحث و تبادل نظر در موضوعات مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دور هم جمع می‌شوند. هرچند که نام G8 به دلیل تفاوت‌ها و چالش‌های متعدد در سطح بین‌المللی به‌عنوان نماینده‌ی تمام دنیا تقویت نشده و دیگر گروه‌ها و سازمان‌های جهانی نیز در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی دخالت دارند.

Powered by BetterDocs