داستان‌های وب

EUR/USD 
$1.08  0.21%  
GBP/USD 
$1.22  0.18%  
USD/JPY 
$132.57  0.09%  
USD/CHF 
$0.9232  0.11%  
USD/CAD 
$1.37  0.06%  
AUD/USD 
$0.6684  0.16%  
NZD/USD 
$0.6219  0.33%  
EUR/GBP 
$0.8814  0.02%  
EUR/JPY 
$143.03  0.27%  
EUR/AUD 
$1.61  0.04%  
EUR/CAD 
$1.48  0.25%  
GBP/JPY 
$162.28  0.28%  
GBP/AUD 
$1.83  0.03%  
GBP/CAD 
$1.68  0.26%  
Tether Gold USD 
$1,951.57  0.30%  
Ethereum Liquid Index 
$1,819.77  0.96%  
Bitcoin Liquid Index 
$28,726.44  1.75%  
Apple Inc. 
$160.20  0.58%  
Alphabet Inc. 
$105.67  0.71%  
Tesla, Inc. 
$196.95  0.32%  
Microsoft Corporation 
$276.25  0.90%  

مهمترین رویدادهای اقتصادی پیش رو

 

مشروح رویداد ها
ویدئو دستیار دستیار متاتریدر 4