کمیسیون اوراق بهادار و بورس امریکا – SEC

کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا (SEC) سازمان نظارتی است که مسئولیت نظارت بر بازار اوراق بهادار و انجام تدابیر حفاظتی در زمینه سرمایه‌گذاری را دارد. این سازمان در سال ۱۹۳۴ بر اساس قانون تأسیس شد و مقر آن در واشنگتن دی‌سی، پایتخت ایالات متحده آمریکا قرار دارد.

نقش‌ها و وظایف اصلی کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا شامل:

  1. نظارت بر بازار اوراق بهادار: SEC مسئول نظارت بر بورس‌ها، صنادیق سرمایه‌گذاری، بازارهای مالی و دیگر موسسات مالی است تا از شفافیت و عدالت در عملکرد آن‌ها اطمینان حاصل کند.
  2. تطابق با قوانین و مقررات: این سازمان بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه نظارت دارد و از تطابق شرکت‌ها و موسسات با این مقررات اطمینان حاصل می‌کند.
  3. حفاظت از سرمایه‌گذاران: SEC تلاش می‌کند تا سرمایه‌گذاران را از فرصت‌ها و ریسک‌های سرمایه‌گذاری مطلع کند و از تخلفات مالی جلوگیری کند.
  4. مدیریت اطلاعات: این سازمان اطلاعات مربوط به شرکت‌ها و اوراق بهادار‌ها را جمع‌آوری و منتشر می‌کند تا به سرمایه‌گذاران و عموم دسترسی دهد.
  5. نظارت بر شرکت‌های عام‌المنفعه: SEC نیز مسئول نظارت بر شرکت‌های عام‌المنفعه و تطابق آن‌ها با قوانین بازار سرمایه است.

بازارهای مالی و اوراق بهادار به عنوان ستون اصلی اقتصاد کشورها، از اهمیت بسزایی برخوردارند. کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا تلاش می‌کند تا اعتماد عمومی را به این بازارها تقویت کند و عملکرد شفاف و انصاف‌طلبانه را اطمینان بخشد.

Powered by BetterDocs