مجوزهای ساخت و ساز نیوزلند – Building Consents

شاخص Building Consents یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی در نیوزیلند است. این شاخص تعداد مجوزهای ساختمانی صادره در یک ماه خاص را نشان می‌دهد.

این شاخص به صورت ماهانه توسط Statistics New Zealand منتشر می‌شود و نشان‌دهنده سطح فعالیت‌های ساختمانی و ساخت و ساز در نیوزیلند است. افزایش در صدور تعداد مجوزها نشانۀ رشد در بخش ساختمان و املاک و مستغلات است که می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند.

این شاخص اغلب توسط سرمایه‌گذاران، تحلیل‌گران و سیاست‌گذاران اقتصادی به عنوان یک شاخص پیش‌بینی‌کننده برای رشد اقتصادی و تقاضای مسکن در نیوزیلند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Powered by BetterDocs