فدرال رزرو امریکا – FED

فدرال رزرو آمریکا (Federal Reserve System)، معمولاً با نام فِدرال رِزرو یا به اختصار “فِد” شناخته می‌شود، بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا است. این سیستم در سال ۱۹۱۳ تأسیس شد و مسئولیت‌های مهمی از جمله تعیین سیاست‌های پولی کشور، نظارت بر بانک‌ها و حفظ استقرار مالی را دارا می‌باشد.

نقش‌ها و وظایف اصلی فدرال رزرو عبارتند از:

  1. تعیین سیاست‌های پولی: فدرال رزرو مسئول تعیین سیاست‌های پولی ایالات متحده است. این شامل تعیین نرخ بهره و اقداماتی مانند خرید و فروش اوراق بهادار حکومتی و مدیریت پایداری اقتصادی است.
  2. پشتیبانی از پایداری مالی: فدرال رزرو به منظور حفظ استقرار مالی و پیشگیری از بحران‌های مالی و اقتصادی اقدامات انجام می‌دهد.
  3. نظارت بر بانک‌ها: این سیستم نیز به نظارت بر بانک‌ها می‌پردازد تا از سلامت مالی و پایداری آن‌ها اطمینان حاصل کند.
  4. مدیریت پرداخت‌ها و تسویه‌ها: فدرال رزرو به نظارت بر نظام پرداخت‌ها و تسویه‌ها می‌پردازد تا امنیت تراکنش‌های مالی را تضمین کند.
  5. ترویج استقرار اقتصادی و اشتغال: این سیستم تلاش می‌کند تا بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغال در کشور را ترویج دهد.
  6. انتشار اطلاعات اقتصادی: فدرال رزرو اطلاعات و آمارهای اقتصادی را منتشر می‌کند تا به تصمیم‌گیری‌های مالی و اقتصادی کمک کند.

فدرال رزرو ۱۲ شعبه منطقه‌ای در ۱۰ فدرال دارد. هر بانک منطقه‌ای نیز شامل بانک‌های محلی است که در نقاط مختلف ایالت‌ها قرار دارند.

Powered by BetterDocs