شاخص قیمت مصرف کننده – CPI

CPI یا شاخص قیمت مصرف‌کننده یک شاخص اقتصادی مهم است که میزان تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها در یک اقتصاد را اندازه‌گیری می‌کند.

شاخص CPI تغییرات قیمت یک سبد از کالاها و خدمات مصرفی مورد نیاز خانوارها را در طول زمان نشان می‌دهد. افزایش CPI به معنای تورم و کاهش ارزش پول است.

CPI شامل کالاهایی مانند غذا، پوشاک، اجاره‌بها، حمل و نقل، بهداشت و درمان و خدمات آموزشی می‌شود.

CPI توسط مراکز آمار کشورها محاسبه و به صورت ماهانه، فصلی و یا سالانه منتشر می‌شود. این شاخص برای سنجش تورم و تعیین سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی کاربرد دارد.

Powered by BetterDocs