شاخص اقتصادی

شاخص اقتصادی به معیارهای آماری گفته می‌شود که برای اندازه‌گیری عملکرد و وضعیت یک اقتصاد در طول زمان به کار می‌روند.

شاخص‌های اقتصادی مهمی که معمولاً توسط مراکز آماری کشورها منتشر می‌شوند عبارتند از:

  • تولید ناخالص داخلی (GDP)
  • نرخ تورم
  • نرخ بیکاری
  • شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)
  • شاخص قیمت تولیدکننده (PPI)
  • شاخص بهای سهام
  • نرخ ارز
  • شاخص رشد صنعتی
  • میزان صادرات و واردات

شاخص‌های اقتصادی اطلاعات مهمی در مورد سلامت اقتصاد یک کشور فراهم می‌کنند و مبنایی برای تحلیل وضعیت اقتصادی و تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران هستند.

Powered by BetterDocs