سود مرکب – Compounding

سود مرکب یا “Compounding” یک مفهوم مهم در مالی و سرمایه‌گذاری است که به افزایش تدریجی سرمایه یا سود از طریق اضافه کردن به سرمایه اصلی یا سودهای کسب شده در دوره‌های قبلی اشاره دارد.

در اصطلاحات ریاضی، کامپوندینگ به رشد هندسی مرتبط است، که در آن اندازهٔ مقدار اضافی به مرور زمان افزایش می‌یابد. این به این معناست که در هر دوره، میزان سود (یا افزایش سرمایه) به سرمایه اصلی افزوده می‌شود و در دوره بعدی از این سرمایه جدید برای محاسبه سود یا افزایش سرمایه استفاده می‌شود.

مثال ساده‌ای از سود مرکب در سرمایه‌گذاری در بانک یا سرمایه‌گذاری به شکل سود سالانه در سهام است. به طور مثال، فرض کنید یک مبلغ اولیه ۱۰۰۰ دلار را در بانک سرمایه‌گذاری کرده‌اید و نرخ سود سالانه ۵٪ باشد. در سال اول، سود ۵٪ از ۱۰۰۰ دلار، ۵۰ دلار خواهد بود. اما در سال دوم، سرمایه‌گذاری شما ۱۰۵۰ دلار خواهد بود (اصلی + سود سال اول) و سود ۵٪ از ۱۰۵۰ دلار، ۵۲٫۵ دلار خواهد بود. این فرآیند به تدریج به افزایش سرمایه و سودها منجر می‌شود.

سود مرکب در سرمایه‌گذاری به دلیل این که سودهای کسب شده در دوره‌های قبلی همچنان در محاسبه سودهای آینده تاثیر دارند، می‌تواند به طور قابل توجهی به رشد سرمایه کمک کند.

Powered by BetterDocs