سازمان همکاری و توسعه اقتصادی – OECD

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) یک سازمان بین‌المللی است که در سال ۱۹۶۱ تأسیس شد و هدف اصلی آن ترویج سیاست‌ها و تدابیری است که به توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار کمک کنند. اعضای اصلی این سازمان عموماً از کشورهایی با اقتصادهای تقریباً توسعه یافته تشکیل شده‌اند.

نقش‌ها و وظایف اصلی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی شامل:

  1. تحلیل و تحقیقات اقتصادی: OECD به انجام تحلیل‌ها، تحقیقات و جمع‌آوری داده‌های اقتصادی می‌پردازد تا به کشورها در تصمیم‌گیری‌های مالی و اقتصادی کمک کند.
  2. ترویج توسعه پایدار: این سازمان تلاش می‌کند تا سیاست‌ها و تدابیری را ترویج دهد که به توسعه اقتصادی پایدار و حفظ محیط زیست کمک کنند.
  3. توسعه مهارت‌ها و آموزش: OECD به کشورها کمک می‌کند تا مهارت‌های مورد نیاز جامعه را توسعه داده و آموزش و پرورش کمک کند.
  4. مقایسه‌ای سیاست‌ها: این سازمان به کشورها کمک می‌کند تا تجربیات خود را در مورد سیاست‌ها و تدابیر اقتصادی با کشورهای دیگر مقایسه کنند.
  5. مدیریت مالی عمومی: OECD به کشورها کمک می‌کند تا مدیریت مالی عمومی خود را بهبود دهند و اصول مدیریت کارآمد را رعایت کنند.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با تبادل دانش و تجربیات بین کشورها، ترویج توسعه اقتصادی و اجتماعی و بهبود شرایط زندگی جوامع جهان را ترویج می‌دهد.

Powered by BetterDocs