سازمان آمار نیوزلند – Stats NZ

Statistics New Zealand یا Stats NZ سازمان آمار رسمی دولت نیوزیلند است. و مسئول جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمارهای رسمی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و محیط زیست این کشور می‌باشد.

این سازمان در سال 1991 تأسیس شد و از مهمترین وظایف آن می‌توان به انجام سرشماری عمومی نیوزیلند، تهیه حساب‌های ملی، اندازه‌گیری شاخص قیمت مصرف‌کننده CPI و انتشار آمارهای اشتغال و بیکاری اشاره کرد.

داده‌ها و اطلاعات آماری Stats NZ مبنای برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت و بخش خصوصی در نیوزیلند محسوب می‌شود.

وب سایت رسمی ساز مان آمار نیوزلند – https://www.stats.govt.nz

Powered by BetterDocs