سازمان آمار استرالیا – ABS

Australian Bureau of Statistics یا ABS سازمان آمار رسمی دولت استرالیا است که مسئولیت جمع‌آوری، تحلیل و انتشار آمار و اطلاعات رسمی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، جمعیتی و اجتماعی این کشور را برعهده دارد.

این سازمان در سال 1905 تاسیس شد و بزرگترین سازمان آماری استرالیا به شمار می‌رود. ABS شاخص‌های مهم اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، تورم، شاخص قیمت مصرف‌کننده و نرخ بیکاری را منتشر می‌کند. داده‌ها و آمارهای این سازمان مبنای تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذاری و تحلیل‌های اقتصادی در استرالیا هستند.

وب سایت رسمی سازمان آمار استرالیا – https://www.abs.gov.au

Powered by BetterDocs