حجم کار انجام شده در ساخت و ساز – Construction Work Done

شاخص Construction Work Done یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی در استرالیا است و میزان کاری که در بخش ساخت و ساز انجام می پذیرد را اندازه گیری می کند.

این شاخص (q/q) میزان تغییرات حجم کارهای عمرانی و ساختمانی که انجام می شود را در یک فصل مشخص نسبت به فصل قبل نشان می‌دهد.

شاخص Construction Work Done شامل فعالیت‌هایی مانند ساخت ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی، ساخت جاده‌ها، پل‌ها و سایر زیرساخت‌ها می‌شود.

افزایش در این شاخص به معنای رشد و توسعه بخش ساخت و ساز و کل اقتصاد استرالیا است. این شاخص توسط موسسه ملی آمار استرالیا منتشر می‌شود.

Powered by BetterDocs