تفاوت Non-Farm Payrolls با ADP Non-Farm Employment Change

شاخص “ADP Non-Farm Employment Change” و “Non-Farm Payrolls (NFP)” هر دو به عنوان شاخص های مهمی در زمینه اشتغال در ایالات متحده شناخته می‌شوند، اما مفهوم و منشأ متفاوتی دارند:

  1. ADP Non-Farm Employment Change (تغییرات شغلی خارج از بخش کشاورزی ADP):
  • این شاخص توسط ADP (Automatic Data Processing, Inc.) منتشر می‌شود.
  • معمولاً در اواخر هر ماه منتشر می‌شود و نشان‌دهنده تغییرات در تعداد شغل‌های خارج از بخش کشاورزی در ایالات متحده در طول ماه قبل است.
  • داده‌های این شاخص بر اساس اطلاعات پردازشی و پردازش حقوق و دستمزد تعداد زیادی از کارفرمایان در ایالات متحده تهیه می‌شود.
  1. Non-Farm Payrolls (NFP) (درآمد حقوق و دستمزد خارج از بخش کشاورزی):
  • این مفهوم نیز به عنوان “پرداخت حقوق و دستمزد خارج از بخش کشاورزی” شناخته می‌شود.
  • NFP یکی از اجزای گزارش ماهانه بورو آمار کاری ایالات متحده است و به صورت ماهانه در اولین جمعه هر ماه منتشر می‌شود.
  • NFP نشان‌دهنده تعداد شغل‌هایی است که در خارج از بخش کشاورزی در ایالات متحده در ماه قبل ایجاد شده است. این گزارش مهم‌ترین شاخص اشتغال در ایالات متحده محسوب می‌شود.

به طور خلاصه، هر دو شاخص ADP Non-Farm Employment Change و Non-Farm Payrolls (NFP) به معنای تغییرات در تعداد شغل‌های خارج از بخش کشاورزی در ایالات متحده هستند، اما منشأ و روش تهیه داده‌های آن‌ها متفاوت است و به طور جداگانه منتشر می‌شوند.

Powered by BetterDocs