تفاوت بازار مالی و بازار سرمایه

بازار مالی و بازار سرمایه دو اصطلاح مرتبط با تراکنش‌های مالی هستند، اما به مفاهیم متفاوتی اشاره می‌کنند. تفاوت‌های اصلی بین این دو به شرح زیر است:

بازار مالی:

  1. محدوده دارایی‌ها: بازار مالی شامل همه نوع دارایی‌ها می‌شود، از جمله اوراق بهادار، ارزها، کالاها، محصولات مشتقه و غیره.
  2. مدت زمان معامله: معامله‌های بازار مالی ممکن است به صورت کوتاه مدت یا بلند مدت انجام شوند.
  3. ریسک و بازده: انواع دارایی‌ها در بازار مالی با ریسک‌ها و بازده‌های متفاوتی همراه هستند.

بازار سرمایه:

  1. محدوده دارایی‌ها: بازار سرمایه مختص به دارایی‌های بلند مدت است که از طریق فروش اوراق بهادار مانند سهام و اوراق قرضه سرمایه جذب می‌شود.
  2. مدت زمان معامله: معاملات بازار سرمایه عمدتاً برای مدت طولانی مانند سال‌ها یا دهه‌ها هستند.
  3. ریسک و بازده: سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه معمولاً با ریسک‌های بلند مدت و بازده‌های محتمل بلند مدت مرتبط است.

به طور خلاصه، بازار مالی مفهوم بزرگ‌تری است که تمامی نوع دارایی‌ها را شامل می‌شود، اما بازار سرمایه فقط به دارایی‌های بلند مدت و فعالیت‌های مرتبط با آنها اشاره دارد. بازار سرمایه به عنوان یک زیرمجموعه از بازار مالی در نظام مالی هر کشور شناخته می‌شود.

Powered by BetterDocs