بانک جهانی – World Bank

بانک جهانی (World Bank) یک سازمان بین‌المللی است که به تامین منابع مالی برای پروژه‌های توسعه‌ای در کشورهای عضو می‌پردازد. این سازمان در سال 1944 تأسیس شد و دو بخش اصلی به نام‌های گروه بانک جهانی (World Bank Group) و گروه مشترک توسعه (International Development Association) دارد. مقر اصلی بانک جهانی در واشنگتن دی‌سی، پایتخت ایالات متحده آمریکا قرار دارد.

نقش‌ها و وظایف اصلی بانک جهانی عبارتند از:

  1. تامین منابع مالی: بانک جهانی منابع مالی برای پروژه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشورهای عضو فراهم می‌کند. این پروژه‌ها می‌توانند در زمینه‌هایی مانند زیرساخت‌های حمل و نقل، آب و فاضلاب، بهداشت و درمان، آموزش، کشاورزی و… باشند.
  2. تسهیل توسعه اقتصادی: بانک جهانی به کشورها کمک می‌کند تا به رشد اقتصادی پایدار دست یابند و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه را تسهیل کنند.
  3. ارتقاء توانمندی‌های محلی: این بانک به کشورها کمک می‌کند تا توانمندی‌های محلی خود را ارتقاء دهند تا بتوانند به بهترین شکل از منابع و فرصت‌های توسعه استفاده کنند.
  4. توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی: بانک جهانی توسعه زیرساخت‌های مختلف مانند جاده‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها، تأسیسات بهداشتی، آب و فاضلاب و… را ترویج می‌دهد.
  5. کمک به مدیریت منابع طبیعی: این بانک به کشورها کمک می‌کند تا منابع طبیعی خود را به بهترین شکل مدیریت کنند و استفاده پایدار از آن‌ها را ترویج دهند.
  6. پیشگیری از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی: بانک جهانی تلاش می‌کند تا از طریق توسعه پایدار و تعادل‌بخشی در جوامع، بحران‌های اقتصادی و اجتماعی را پیشگیری کند.

بانک جهانی به همکاری با بیش از ۱۸۰ کشور عضو می‌پردازد و تلاش دارد تا توسعه پایدار و بهبود وضعیت زندگی جامعه‌ها را ترویج دهد.

Powered by BetterDocs