بازار آتی و اختیار

بازارهای آتی (Futures Market) و بازار اختیار (Options Market) دو نوع از بازارهای مالی مشتقه هستند که در آن‌ها ابزارهای مالی مشتقه مانند آتی و اختیار معامله می‌شوند.

  1. بازارهای آتی (Futures Market):
  • آتی (Futures) نوعی ابزار مالی مشتقه است که معمولاً به عنوان قراردادی معامله می‌شود. در این قراردادها، طرفین تعهد می‌کنند تا در زمان معینی در آینده، یک دارایی را با قیمت و شرایط مشخصی خرید یا فروش کنند.
  • این ابزارهای مشتقه از دیگر دارایی‌ها مشتق می‌شوند و قراردادها در بورس‌های آتی و قراردادهای خارج از بورس (OTC) معامله می‌شوند.
  • تمایل به خرید آتی نشان‌دهنده تعهد به خرید دارایی در آینده با قیمت معین است، در حالی که تمایل به فروش آتی نشان‌دهنده تعهد به فروش دارایی در آینده با قیمت معین می‌باشد.
  • بازار آتی برای مدیریت ریسک، حفظ قیمت، کاهش نوسانات بازار و معاملات مشتقه استفاده می‌شود.
  1. بازار اختیار (Options Market):
  • اختیار (Options) نیز نوعی ابزار مالی مشتقه است که به صورت قراردادی معامله می‌شود. در این قراردادها، صاحب گزینه (کارگزار) حق و اختیار دارد، اما تعهدی ندارد، تا در زمان مشخصی در آینده یک دارایی را با قیمت و شرایط معینی خرید یا فروش کند.
  • با گزینه‌ها، صاحب گزینه می‌تواند حق خرید (گزینه خرید) یا حق فروش (گزینه فروش) را بر روی دارایی مشخصی داشته باشد.
  • گزینه‌ها به صورت قراردادهای خارج از بورس (OTC) و در بورس‌های گزینه معامله می‌شوند.
  • بازار اختیار برای حفظ قیمت، مدیریت ریسک، بهره‌گیری از تغییرات محتمل در قیمت دارایی‌ها و استفاده از فرصت‌های سودآور استفاده می‌شود.

هر دو بازار آتی و اختیار نقش مهمی در مدیریت ریسک‌های مالی، حفظ قیمت‌ها، ایجاد فرصت‌های سودآور و تأمین ابزارهای مالی مناسب برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها ایفا می‌کنند. با این حال، استفاده از این ابزارهای مشتقه نیازمند شناخت دقیق و آگاهی از ریسک‌ها و مزایا مرتبط با آن‌ها است.

Powered by BetterDocs