افزایش سرمایه – Capital Increase

افزایش سرمایه (Capital Increase) به معنای افزودن مبلغ یا دارایی‌های مالی به سرمایه یک شرکت است. این اقدام به تغییر ساختار مالکیت و افزایش مجموع سرمایه شرکت منجر می‌شود. افزایش سرمایه معمولاً به منظور تأمین منابع مالی برای توسعه، سرمایه‌گذاری، کاهش بدهی‌ها و ایجاد فرصت‌های جدید استفاده می‌شود.

افزایش سرمایه می‌تواند به دو شکل انجام شود:

1. افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید: شرکت می‌تواند سهام جدید را به قیمتی مشخص به عموم عرضه کند و با دریافت مبلغ نقدی از سهامداران جدید، سرمایه خود را افزایش دهد.

2. افزایش سرمایه از طریق سود انباشته: شرکت می‌تواند سودهای کسب‌شده خود را از طریق حساب سود انباشته به سرمایه اضافه کند و به این ترتیب سرمایه شرکت را افزایش دهد.

افزایش سرمایه یک رویداد مهم در زندگی یک شرکت است که نقش مهمی در توسعه و رشد آن ایفا می‌کند. این اقدام به شرکت امکان می‌دهد تا منابع مالی لازم برای پیگیری طرح‌ها، پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های آینده را فراهم کند و در نتیجه، فرصت‌هایی برای افزایش عملکرد و بهره‌وری شرکت را فراهم می‌آورد.

Powered by BetterDocs