اعتبار – Credit

اعتبار (Credit) در زمینه مالی به معنای امکان اعطای وام یا تسهیلات مالی به فرد یا سازمانی است. اعتبار معمولاً توسط بانک‌ها، موسسات مالی یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارائه می‌شود و به صورت یک توافق میان دو طرف صورت می‌گیرد.

وام‌ها و تسهیلات اعطایی به شخص یا سازمان ممکن است به صورت نقدی (نظیر وامهای شخصی) یا غیرنقدی (نظیر خطوط اعتباری) ارائه شوند. اعتبار می‌تواند برای مدت زمان معینی باشد و معمولاً شرایطی مانند نرخ سود، مدت بازپرداخت و شرایط گارانتی را شامل می‌شود.

مزایای استفاده از اعتبار شامل امکان دسترسی به منابع مالی برای تامین نیازهای فعلی یا سرمایه‌گذاری در آینده، افزایش قدرت خرید و ارتقاء رتبه اعتباری فرد یا سازمان می‌شود.

اعتبار در معاملات تجاری و سرمایه‌گذاری نیز مهم است. به عنوان مثال، اعتبار تجاری ممکن است به معنای اعتمادی باشد که یک شرکت به شخص دیگر می‌دهد و به واسطه آن شخص می‌تواند کالاها و خدمات را دریافت کند و پس از مدتی پرداخت کند. همچنین، در بازار سرمایه، عبارت اعتبار به معنای توانایی یک شرکت یا کشور برای پرداخت بدهی‌ها و اجرای تعهدات مالی استفاده می‌شود و می‌تواند بر روی ارزش اوراق بهادار و قابلیت سرمایه‌گذاری در آن‌ها تأثیر بگذارد.

Powered by BetterDocs