اصول شرعی در بازارهای مالی

اصول شرعی در بازارهای مالی، معمولاً به عنوان “اصول مالی اسلامی” یا “Islamic Finance Principles” شناخته می‌شوند. این اصول بر اساس مفاهیم و دستورات اسلامی تشکیل شده‌اند و در ساختار مالی و معاملات مالی اعمال می‌شوند. اصول مالی اسلامی بر اساس اصول شریعت اسلام، به خصوص قوانین مالیات و تجارت (شریعت مالیات و شریعت تجارت) ایجاد شده‌اند. برخی اصول مهم در این زمینه عبارتند از:

  1. اجتناب از ربا (ربوی، سود اجتنابی): ربا یا سود به صورت نامشروع در مالیات اسلامی محسوب می‌شود. اصول مالی اسلامی تجارت ربا را کاملاً منع می‌کند و به جای آن، معاملات مبتنی بر تجارت حلال و بهره‌برداری از سرمایه به عنوان راه‌های معتبر کسب درآمد تلقی می‌شود.
  2. اجتناب از معاملات نامشروع (حرام): اصول مالی اسلامی معاملاتی را که به طور کلی در اسلام حرام یا نامشروع تلقی می‌شوند، از جمله معاملات مبتنی بر الکل، اجناس حرام، جعلی، تقلبی و مشابه آنها را منع می‌کنند.
  3. تشویق به بهره‌وری و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های حلال: اصول مالی اسلامی تشویق به بهره‌وری از سرمایه‌گذاری و تجارت در پروژه‌های حلال و مورد تایید شرعی را دارند. همچنین، تشویق به ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی نیز جزو اهداف این اصول است.
  4. پایداری و عدم ایجاد تضارب: اصول مالی اسلامی بر پایداری اقتصادی و عدم ایجاد تضارب تاکید دارند و تاکید می‌کنند که منافع اقتصادی یک فرد نباید به زیان دیگری باشد.

اصول مالی اسلامی در کشورها و بازارهای مختلف به عنوان یک نوع از مالیات و معاملات قانونی شناخته می‌شوند و تلاش می‌شود تا این اصول با ضوابط و قوانین محلی همخوانی داشته باشند.

Powered by BetterDocs