استراتژی خرید و نگاه داشت – Buy and Hold Strategy

استراتژی خرید و نگه داشت یا “Buy and Hold Strategy” به معنای رویکردی در سرمایه‌گذاری است که در آن، سرمایه‌گذار دارایی‌ها را خریداری می‌کند و سپس آن‌ها را به مدت طولانی نگه می‌دارد، بدون درنظر گرفتن تغییرات کوتاه مدت در قیمت‌ها.

در این استراتژی، فرضیه این است که با گذشت زمان، ارزش دارایی‌ها به طور طبیعی افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران باور دارند که اگر به مدت طولانی به دارایی‌های خود نگاه دارند، سود قابل توجهی کسب خواهند کرد. این رویکرد معمولاً در بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری در سهام یا سایر اوراق بهادار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مزیت اصلی استراتژی خرید و نگه داشت در این است که نیازی به پیگیری مداوم و فراوان از تغییرات روزانه بازار ندارد. همچنین، این استراتژی به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد از تغییرات کوتاه مدت در قیمت‌ها بی‌توجه باشند و به جای آن، بر افزایش ارزش طولانی‌مدت دارایی‌ها تمرکز کنند.

با این حال، مهم است به خاطر داشت که استراتژی خرید و نگه داشت ممکن است در برخی شرایط بازار، مانند رشد طولانی‌مدت قیمت‌ها، مؤثرتر باشد و در شرایط دیگر ممکن است منجر به نتایج کمتر مطلوبی شود. همچنین، مدیریت ریسک و پیگیری تغییرات بازار به صورت مناسب همچنان اهمیت دارد حتی در استراتژی خرید و نگه داشت.

Powered by BetterDocs