ارزش حاشیه ای – Margin Value

ارزش حاشیه‌ای یا Margin Value به معنای ارزش دارایی‌هایی است که یک سرمایه‌گذار در یک حساب معاملاتی دارد و می‌تواند از آن برای معامله کردن استفاده کند. این ارزش اغلب به عنوان “سرمایه حاشیه‌ای” یا “مارجین” شناخته می‌شود.

زمانی که یک سرمایه‌گذار می‌خواهد در بازار مالی معامله کند، ممکن است نیاز به پرداخت تمام وجه معامله نداشته باشد. به جای آن، با پرداخت مبلغ کوچکی به نام مارجین، قادر به کنترل دارایی‌های بزرگتری برای معامله خواهد بود. این به او امکان می‌دهد که به مقدار بیشتری از دارایی‌ها دسترسی داشته باشد و بهره‌برداری از تغییرات قیمت‌ها را انجام دهد.

در واقع، ارزش حاشیه‌ای نشان‌دهنده مقدار وجه نقد یا دارایی که باید در حساب معاملاتی نگه‌داشته شود تا معاملات را به اندازه کافی پشتیبانی کند. این مبلغ معمولاً به صورت درصدی از ارزش کل معاملات تعیین می‌شود و به عنوان مارجین نیاز به واریز به حساب معاملاتی معامله‌گر می‌شود.

ارزش حاشیه‌ای مهم است زیرا اجازه می‌دهد به سرمایه‌گذاران با دارایی‌های محدود به تعداد بیشتری معامله کردن و به ازای تغییرات قیمت‌ها سود یا زیان کسب کرد. با این حال، باید توجه داشت که معامله با حاشیه‌ای همراه با ریسک‌هایی است و ممکن است باعث زیان بزرگی شود.

Powered by BetterDocs