اختیار (Option) یکی از اصطلاحات مهم در بازارهای مالی است. در معنای کلی، اختیار به یک قرارداد یا حق تعلق می‌گیرد که به فردی (صاحب اختیار) اجازه می‌دهد در آینده یک دارایی مانند سهام، ارز، کالاهای اولیه و … را با یک قیمت تعیین شده خرید یا فروش کند، اما به او اجباری نمی‌شود.

در بازار اختیار، دو نوع اصلی اختیار وجود دارد: اختیار خرید (Call Option) و اختیار فروش (Put Option).

– اختیار خرید (Call Option): صاحب اختیار خرید در صورتی که تمایل داشته باشد، در آینده قرارداد را اجرا می‌کند و دارایی مربوطه را با قیمت تعیین شده (قیمت مارکت) خریداری می‌کند. این اختیار به صاحبش اجازه می‌دهد از افزایش قیمت دارایی استفاده کند.

– اختیار فروش (Put Option): صاحب اختیار فروش می‌تواند در آینده قرارداد را اجرا کرده و دارایی مورد نظر را با قیمت تعیین شده (قیمت مارکت) بفروشد. این اختیار به صاحبش اجازه می‌دهد از کاهش قیمت دارایی بهره‌برداری کند.

اختیارها معمولاً بر روی بورس‌ها و بازارهای مالی معامله می‌شوند و در طی مدت زمان مشخصی (معمولاً تاریخ انقضا) قابل اجرا هستند. این ابزارها برای مدیریت ریسک، حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌شوند.

Powered by BetterDocs