آژانس آمار فدرال آلمان – SBD

آژانس آمار فدرال آلمان (به آلمانی: Statistisches Bundesamt Deutschland) یک سازمان دولتی در آلمان است. و مسئولیت جمع‌آوری و انتشار داده‌های آماری و اقتصادی در کشور را بر عهده دارد. این آژانس به عنوان منبع اصلی اطلاعات آماری و داده‌های رسمی در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصاد، جمعیت، اجتماع، توزیع درآمد، تجارت و بسیاری زمینه‌های دیگر وزارتخانه‌ها، محققان، کسب‌وکارها و جامعه علمی می‌باشد.

وظایف اصلی آژانس آمار فدرال آلمان عبارتند از:

  1. جمع‌آوری داده‌های آماری از منابع مختلف در سراسر کشور.
  2. تجزیه و تحلیل دقیق این داده‌ها و تهیه آمارهای رسمی و گزارش‌های مختلف.
  3. انتشار و ارائه داده‌های آماری به عموم و نهادهای مختلف در آلمان و در سطح بین‌المللی.
  4. اجرای تحقیقات و مطالعات آماری در زمینه‌های مختلف به منظور تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی و اجتماعی.

آژانس آمار فدرال آلمان در تولید و انتشار داده‌های آماری دقیق و معتبر برای تصمیم‌گیری‌های سیاستی، تحقیقات علمی، برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی، و بسیاری از زمینه‌های دیگر نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند.

Powered by BetterDocs