در بازارهای مالی، “آتی” (Futures) یکی از اصطلاحات مهم است. آتی به معنی قراردادهای استاندارد شده‌ای است که برای خرید یا فروش یک دارایی مانند سهام، ارز، کالاهای اولیه و … در آینده تعیین شده منعقد می‌شوند. این قراردادها در بورس ها و بازارهای مالی مختلف معامله می‌شوند.

قراردادهای آتی معمولاً شامل جزئیاتی مانند قیمت توافق شده، تاریخ تسویه، نحوه تسویه و مشخصات دیگر دارایی مورد نظر هستند. با استفاده از قراردادهای آتی، سرمایه‌گذاران و تجار می‌توانند ریسک قیمتی دارایی را در آینده مدیریت کنند یا به منظور مقابله با نوسانات قیمتی حفاظت کنند.

برای مثال، یک سرمایه‌گذار ممکن است قرارداد آتی برای خرید 100 سهم یک شرکت را با تاریخ تسویه 3 ماه آینده بخرد. این قرارداد معمولاً در بورس بازرگانی سهام یا بورس سلعت در قالب قراردادهای استاندارد معامله می‌شود.

آتی به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا بدون داشتن دارایی فیزیکی، به صورت قراردادی در بازار معامله کنند و از حرکت قیمتی دارایی‌ها بهره ببرند. این اصطلاح مهم در زمینه معاملات و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی است و تاثیر بسزایی بر عملکرد این بازارها دارد.

Powered by BetterDocs