زمینه اصلی سایت ایسن
PAMM

کار با حساب پم چگونه است؟

زمانی که شخصی به عنوان مدیر پم حسابی را ایجاد می کند، در ابتدا می بایست شرایطی را برای سرمایه گذاران مشخص نماید. از جمله حداقل میزان سرمایه گذاری، حق العمل مدیر، طول دوره سرمایه گذاری و میزان جریمه بابت برداشت سرمایه قبل از فرارسیدن موعد اتمام دوره سرمایه گذاری می باشد.

محاسبات پیچیده ای ندارد، اما زمانی که تعداد سرمایه گذاران بالا می رود شرایط پیچیده می شود. لزومی به نگرانی در این رابطه نیست زیرا نرم افزارهای کارگزاران تمام محسبات لازم را در کسری از ثانیه انجام می دهند.

کارگزاری فیبوگروپ برای سهولت درک چگونگی عملکرد حساب های پم مثالی را بصورت تصویری آورده است که آن را در ادامه مطلب برایتان قرار می دهم.

عملکرد پم
عملکرد پم
عملکرد پم
عملکرد پم
عملکرد پم
عملکرد پم
عملکرد پم
عملکرد پم
عملکرد پم
عملکرد پم
عملکرد پم
عملکرد پم
عملکرد پم
Scroll to top
Send this to a friend