حساب پم

حساب پم چیست؟

حساب مدیریتی پم یا به عبارتی صندوق سرمایه گذاری مشترک، حسابی است مناسب اشخاصی که قصد کسب سود از طریق بازاراهای بین المللی ارز را دارند ولی دانش و تجربه کافی برای این موضوع را ندارند. 

صاحب حساب پم کسی است که اطلاعات و تجربه کافی برای انجام معاملات را دارا می باشد و با جذب سرمایه از طریق سرمایه گذاران هم برای خود و هم برای سایرین کسب سود می کند. 

حساب های پم توسط کارگزاران بطور مرتب بر اساس میزان سودآوریشان رتبه بندی می شوند و علاقه مندان می توانند همواره با رجوع به این رتبه بندی ها و بررسی عملکرد مدیر حساب پم انتخاب مناسبی برای کسب سود داشته باشند.

در آینده درباره این نوع حساب ها بطور مفصل بحث خواهیم نمود،

Scroll to top
Send this to a friend