اشتغال بخش غیر کشاورزی – NFP

تعریف #

شاخص اشتغال بخش غیر کشاورزی (Non-Farm Payrolls) یکی از مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی در ایالات متحده آمریکا است که به صورت ماهانه منتشر می‌شود. این شاخص نشان‌دهنده تعداد شغل‌های ایجاد یا از بین رفته در بخش‌هایی از اقتصاد که به کشاورزی مرتبط نیستند (مانند محصولات کشاورزی) است. اصطلاح “غیر کشاورزی” به هر فعالیت اقتصادی اشاره دارد که در زمینه کشاورزی نباشد، از جمله صنعت، ساخت و ساز، خدمات، تجارت و غیره.

توضیحات #

توضیحات کلی شاخص اشتغال بخش غیر کشاورزی:

  1. اهمیت اقتصادی: این شاخص به عنوان یکی از اندیکاتورهای کلیدی اشتغال در اقتصاد آمریکا مورد توجه قرار دارد. افزایش اشتغال غیر کشاورزی نشان‌دهنده رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اشتغال در کشور است.
  2. تأثیر بر بازارهای مالی: اعداد این شاخص تأثیر زیادی بر بازارهای مالی دارد، به ویژه بازارهای ارز و بورس. افزایش اشتغال می‌تواند منجر به افزایش درآمد مردم و در نتیجه افزایش تقاضا و مصرف شود.
  3. سیاست پولی: بر اساس شاخص اشتغال بخش غیر کشاورزی، بانک مرکزی ایالات متحده (فدرال رزرو) می‌تواند تصمیم‌هایی درباره سیاست‌های پولی (مانند نرخ بهره) اتخاذ کند. افزایش اشتغال ممکن است منجر به افزایش فشار تورمی شود که این تصمیم‌گیری‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
  4. پیش‌بینی رشد اقتصادی: تغییرات در این شاخص می‌تواند به عنوان یک اندیکاتور برای پیش‌بینی رشد اقتصادی استفاده شود. افزایش تعداد شغل‌های غیر کشاورزی ممکن است به نمایانگر رشد و تقویت اقتصاد باشد.
  5. تأثیر بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی: این شاخص می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی تأثیر بگذارد، زیرا وضعیت اشتغال در جامعه یکی از موارد مهمی است که مسئولین سیاست‌گذاری به آن توجه می‌کنند.

شاخص اشتغال بخش غیر کشاورزی به عنوان یک نشانگر اقتصادی کلیدی، تأثیر بسزایی بر تصمیم‌گیری‌ها و روند اقتصادی در کشور ایالات متحده دارد.

این شاخص با شاخص ADP Non-Farm Employment Change تفاوت هایی دارد. برای مشاهده تفاوت های این دو شاخص به این مقاله مراجعه کنید.

شاخص NFP با نام های دیگری مثل Non-Farm Payrolls, Employment Change, Non-Farm Employment Change شناخته می شود.

Powered by BetterDocs