آنالیز فاندامنتال (Fundamental analysis)

تعریف #

آنالیز فاندامنتال (Fundamental Analysis) یکی از روش‌های اصلی تحلیل در بازارهای مالی است که بر اساس ارزیابی عوامل مالی، اقتصادی و عملکرد شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش بر این ایده تمرکز دارد که قیمت دارایی‌ها و سهام شرکت‌ها باید بر اساس ارزش حقیقی و بنیادی آن‌ها تعیین شود.

در آنالیز فاندامنتال، متخصصان و سرمایه‌گذاران به بررسی عواملی مانند درآمد شرکت، سودآوری، رشد و ضریب توزیع سود، بیلانس شرکت، نقدینگی، ساختار سرمایه و عوامل محیطی و صنعتی که شرکت در آن فعالیت می‌کند، می‌پردازند. همچنین، رویدادها و خبرهای مرتبط با شرکت و صنعت نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند.

از جمله روش‌ها و ابزارهایی که در آنالیز فاندامنتال استفاده می‌شود، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. تجزیه و تحلیل بیانیه‌های مالی: بررسی گزارش‌های مالی شرکت‌ها، شامل صورت سود و زیان، ترازنامه، گردش مالی و جریان وجوه نقد.

2. تحلیل نسبت‌های مالی: مطالعه نسبت‌های مالی مانند نسبت P/E (قیمت به سود)، نسبت P/B (قیمت به ارزش دفتری)، نسبت ROE (بازده سرمایه) و نسبت‌های دیگر برای ارزیابی عملکرد و ارزش شرکت.

3. تحلیل صنعت و بازار: بررسی عوامل محیطی و صنعتی که شرکت در آن فعالیت می‌کند، مانند رقابت، روند رشد بازار ، تغییرات قوانین و مقررات صنعت.

4. تحلیل مدیریت: ارزیابی تیم مدیریت شرکت، تجربه آن‌ها، سیاست‌های راهبردی و برنامه‌های آینده شرکت.

5. تحلیل ریسک: ارزیابی عوامل ریسکی که می‌تواند تأثیری بر عملکرد شرکت داشته باشد، مانند ریسک‌های مالی، عملیاتی، قانونی و سیاسی.

روش آنالیز فاندامنتال به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا به تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و دارایی‌ها بر اساس ارزش و عملکرد حقیقی آن‌ها بپردازند و از روندهای بلندمدت و پتانسیل رشد استفاده کنند.

تصاویر #

نمایی از تقویم اقتصادی سایت فارکس فکتوری

Powered by BetterDocs