اطلاعات تجاری شامل مشخصات انواع حساب ها، پلتفرم های ارائه شده، روش های واریز و برداشت، هزینه معاملات و … می باشد
332 views